Player Avatar Jump Challenge

DateScore
2017-08-03 02:56:14121
2017-08-03 14:12:46117
2017-08-07 18:59:5939
2017-08-03 02:54:4815

Player Avatar Jump Challenge - Time Attack

DateScore

Player Avatar Arena

DateScore
2017-08-03 02:50:1340
2017-08-03 14:15:5227
2017-08-07 19:06:2613

Player Avatar Arena - Madness Mode

DateScore

Player Avatar Archery

DateScore

Player Avatar Archery - Time Attack

DateScore

Player Avatar King of the Hill

DateScore
2017-08-07 19:03:478

Player Avatar Run 'n Dodge

DateScore
2017-08-07 19:02:35351
2017-08-03 02:54:29294
2017-08-03 14:11:20275
2017-08-03 02:53:47193

Player Avatar Flappy Parcours

DateScore
2017-08-03 02:52:5083
2017-08-03 14:10:3983
2017-08-07 19:00:3759
2017-08-03 02:53:0458