Player Avatar Jump Challenge

DateScore
2015-12-12 03:53:1753
2015-12-12 12:08:0636
2015-12-12 03:54:3833
2015-12-12 03:52:1925
2015-12-12 03:54:0415
2015-12-12 12:07:3015
2015-12-12 04:01:2613
2015-12-12 12:07:125
2015-12-12 04:01:343

Player Avatar Jump Challenge - Time Attack

DateScore
2015-12-12 03:56:51121
2015-12-12 03:56:2151

Player Avatar Arena

DateScore
2015-12-12 04:06:4148
2015-12-12 11:56:3948
2015-12-12 04:00:2728
2015-12-12 04:10:3925
2015-12-12 04:08:032

Player Avatar Arena - Madness Mode

DateScore
2015-12-12 04:13:2646

Player Avatar Archery

DateScore
2015-12-12 04:15:109

Player Avatar Archery - Time Attack

DateScore
2015-12-12 04:17:3051

Player Avatar King of the Hill

DateScore
2015-12-12 11:59:5582
2015-12-12 04:21:5044
2015-12-12 04:19:2840
2015-12-12 04:24:2732
2015-12-12 04:22:5614
2015-12-12 04:19:475
2015-12-12 11:56:574
2015-12-12 11:57:031

Player Avatar Run 'n Dodge

DateScore

Player Avatar Flappy Parcours

DateScore