Player Avatar Jump Challenge

DateScore
2018-02-05 20:02:3483
2018-02-05 20:00:3740
2018-02-05 20:01:1218

Player Avatar Jump Challenge - Time Attack

DateScore
2018-02-05 20:03:5795

Player Avatar Arena

DateScore
2018-02-05 20:08:2426
2018-02-05 20:04:562

Player Avatar Arena - Madness Mode

DateScore

Player Avatar Archery

DateScore
2018-02-05 20:12:0121
2018-02-05 20:09:434

Player Avatar Archery - Time Attack

DateScore
2018-02-05 20:14:0644

Player Avatar King of the Hill

DateScore
2018-02-05 20:17:0912
2018-02-05 20:15:108
2018-02-05 20:15:364
2018-02-05 20:15:523

Player Avatar Run 'n Dodge

DateScore
2018-02-05 20:18:12151
2018-02-05 20:17:50105
2018-02-05 20:17:3486

Player Avatar Flappy Parcours

DateScore
2018-02-05 20:19:07157
2018-02-05 20:18:48108
2018-02-05 20:18:3448