Player Avatar Jump Challenge

DateScore
2017-01-11 01:36:1372

Player Avatar Jump Challenge - Time Attack

DateScore
2017-01-09 00:43:1589
2017-01-09 00:42:2930
2017-01-09 00:42:1927

Player Avatar Arena

DateScore

Player Avatar Arena - Madness Mode

DateScore
2017-01-09 00:42:0022

Player Avatar Archery

DateScore

Player Avatar Archery - Time Attack

DateScore

Player Avatar King of the Hill

DateScore
2017-01-11 01:41:2676
2017-01-11 01:52:0017
2017-01-11 01:53:3311
2017-01-09 00:37:249
2017-01-11 01:44:523
2017-01-11 01:44:262
2017-01-11 01:45:572
2017-01-11 01:49:241
2017-01-11 01:50:011

Player Avatar Run 'n Dodge

DateScore
2017-01-11 01:36:54256
2017-01-09 00:36:27245
2017-01-08 04:34:54235

Player Avatar Flappy Parcours

DateScore
2017-01-11 01:52:49434
2017-01-11 01:34:38367
2017-01-11 01:33:13300
2017-01-11 01:33:56254
2017-01-11 02:36:59189
2017-01-11 01:35:13157
2017-01-11 01:32:51109
2017-01-08 04:33:3521
2017-01-11 01:34:4719
2017-01-08 04:34:1317
2017-01-11 01:34:546