Player Avatar Jump Challenge

DateScore
2017-05-12 21:30:3838
2017-05-12 21:29:0415

Player Avatar Jump Challenge - Time Attack

DateScore

Player Avatar Arena

DateScore
2017-05-13 11:29:516

Player Avatar Arena - Madness Mode

DateScore
2017-05-12 21:33:2420

Player Avatar Archery

DateScore

Player Avatar Archery - Time Attack

DateScore
2017-05-12 21:36:0044

Player Avatar King of the Hill

DateScore
2017-05-12 21:44:3862
2017-05-12 21:46:1125
2017-05-12 21:41:3618
2017-05-13 11:28:0617
2017-05-12 21:36:5114
2017-05-13 11:34:5813
2017-05-13 11:35:233
2017-05-12 21:44:572
2017-05-12 21:47:471

Player Avatar Run 'n Dodge

DateScore
2017-05-13 11:31:28255
2017-05-13 11:32:05193
2017-05-13 11:30:24151
2017-05-13 11:30:47149
2017-05-13 11:32:37148

Player Avatar Flappy Parcours

DateScore
2017-05-13 11:33:5398
2017-05-13 11:33:4083
2017-05-12 21:39:1258
2017-05-12 21:48:0358
2017-05-13 11:33:3358
2017-05-12 21:38:4922