Player Avatar Jump Challenge

DateScore
2018-01-29 11:06:15141
2018-01-29 11:04:28113
2018-01-29 11:00:5915
2018-01-29 11:06:333

Player Avatar Jump Challenge - Time Attack

DateScore

Player Avatar Arena

DateScore
2018-01-29 11:10:3231
2018-01-29 11:13:0923

Player Avatar Arena - Madness Mode

DateScore

Player Avatar Archery

DateScore
2018-01-29 11:16:1437
2018-01-29 11:18:5636

Player Avatar Archery - Time Attack

DateScore

Player Avatar King of the Hill

DateScore
2018-01-29 11:21:5816
2018-01-29 11:20:3114
2018-01-29 11:20:472

Player Avatar Run 'n Dodge

DateScore
2018-01-29 11:22:46314
2018-01-29 11:23:25276
2018-01-29 11:23:55195

Player Avatar Flappy Parcours

DateScore
2018-01-29 11:26:24299
2018-01-29 11:26:48253
2018-01-29 11:25:56249
2018-01-29 11:24:5522
2018-01-29 11:24:2721
2018-01-29 11:24:4121
2018-01-29 11:25:0521
2018-01-29 11:25:3119