Player Avatar Jump Challenge

DateScore
2017-01-06 22:23:03395
2017-01-06 21:54:2156
2017-01-06 21:54:5636
2017-01-06 21:53:294
2017-01-06 21:53:382

Player Avatar Jump Challenge - Time Attack

DateScore

Player Avatar Arena

DateScore
2017-01-06 21:42:3630

Player Avatar Arena - Madness Mode

DateScore
2017-01-06 21:39:5623

Player Avatar Archery

DateScore
2017-01-06 21:56:4210

Player Avatar Archery - Time Attack

DateScore

Player Avatar King of the Hill

DateScore
2017-01-06 22:19:20122
2017-01-06 22:11:4427
2017-01-06 22:13:0317
2017-01-06 22:14:4417
2017-01-06 22:10:0016
2017-01-06 22:00:0315

Player Avatar Run 'n Dodge

DateScore
2017-01-06 22:05:56350
2017-01-06 22:06:39334
2017-01-06 22:08:07294
2017-01-06 22:02:32275
2017-01-06 22:07:09275
2017-01-06 22:01:35235
2017-01-06 22:07:35235
2017-01-06 22:08:33215
2017-01-06 22:01:59149
2017-01-06 22:00:55130
2017-01-06 22:00:3284

Player Avatar Flappy Parcours

DateScore
2017-01-06 22:03:3822
2017-01-06 22:02:4621
2017-01-06 22:03:2819