Player Avatar Jump Challenge

DateScore
2016-03-22 05:01:23118
2016-03-29 05:22:1358
2016-03-22 05:02:2242

Player Avatar Jump Challenge - Time Attack

DateScore
2016-03-22 05:20:5856
2016-03-22 05:20:4044
2016-03-29 05:22:3338
2016-03-22 05:02:3734
2016-03-22 05:20:2933

Player Avatar Arena

DateScore
2016-03-22 05:08:5948

Player Avatar Arena - Madness Mode

DateScore

Player Avatar Archery

DateScore
2016-03-29 05:29:1815
2016-03-22 05:11:0911

Player Avatar Archery - Time Attack

DateScore

Player Avatar King of the Hill

DateScore
2016-03-29 05:33:0462
2016-03-22 05:21:495

Player Avatar Run 'n Dodge

DateScore
2016-03-22 05:19:58193
2016-03-22 05:14:39172
2016-03-22 05:29:072

Player Avatar Flappy Parcours

DateScore
2016-03-22 05:29:44276
2016-03-22 05:21:23157
2016-03-22 05:18:25133
2016-03-22 05:19:10108
2016-03-22 05:15:5095
2016-03-22 05:18:5983
2016-03-22 05:15:3922