Player Avatar Jump Challenge

DateScore
2017-12-15 05:48:2523
2017-12-15 05:48:4522
2017-12-15 10:18:203

Player Avatar Jump Challenge - Time Attack

DateScore
2017-12-15 10:26:1544
2017-12-15 10:25:5630

Player Avatar Arena

DateScore
2017-12-15 10:22:5636

Player Avatar Arena - Madness Mode

DateScore
2017-12-15 05:47:505

Player Avatar Archery

DateScore

Player Avatar Archery - Time Attack

DateScore

Player Avatar King of the Hill

DateScore
2017-12-15 10:26:363

Player Avatar Run 'n Dodge

DateScore
2017-12-15 10:25:25311
2017-12-15 10:24:25193
2017-12-15 10:24:55172

Player Avatar Flappy Parcours

DateScore
2017-12-15 10:23:5522
2017-12-16 05:21:0521
2017-12-16 09:40:512