Player Avatar Jump Challenge

DateScore
2017-09-18 19:20:2828
2017-09-18 19:21:1823

Player Avatar Jump Challenge - Time Attack

DateScore
2017-09-18 19:22:0374

Player Avatar Arena

DateScore
2017-09-18 19:24:1723

Player Avatar Arena - Madness Mode

DateScore
2017-09-18 19:26:004

Player Avatar Archery

DateScore
2017-09-18 19:28:2412

Player Avatar Archery - Time Attack

DateScore
2017-09-18 19:30:3344

Player Avatar King of the Hill

DateScore
2017-09-18 19:31:5917

Player Avatar Run 'n Dodge

DateScore
2017-09-18 19:36:08129
2017-09-18 19:36:32129
2017-09-18 19:37:21128
2017-09-18 19:39:17106

Player Avatar Flappy Parcours

DateScore
2017-09-18 19:35:23304
2017-09-18 19:37:45133
2017-09-18 19:34:06108
2017-09-18 19:34:45108
2017-09-18 19:38:2783
2017-09-18 19:38:5083
2017-09-18 19:33:4258
2017-09-18 19:38:3858
2017-09-18 19:32:2422
2017-09-18 19:33:0421
2017-09-18 19:37:5920