Player Avatar Jump Challenge

DateScore
2018-01-08 08:12:3647
2018-01-10 05:15:5921

Player Avatar Jump Challenge - Time Attack

DateScore
2018-01-08 08:13:1182

Player Avatar Arena

DateScore
2018-01-09 01:06:3982
2018-01-08 08:19:5765
2018-01-09 01:25:0249
2018-01-09 01:12:0347
2018-01-09 01:17:5045
2018-01-09 01:20:515

Player Avatar Arena - Madness Mode

DateScore
2018-01-09 00:48:0813

Player Avatar Archery

DateScore
2018-01-09 00:50:3512

Player Avatar Archery - Time Attack

DateScore
2018-01-09 00:52:4539

Player Avatar King of the Hill

DateScore
2018-01-09 01:38:58107
2018-01-09 01:27:4845
2018-01-09 01:33:5142
2018-01-09 00:57:0125
2018-01-10 05:01:0017
2018-01-09 01:31:292

Player Avatar Run 'n Dodge

DateScore
2018-01-09 00:57:25150
2018-01-10 05:12:14134
2018-01-10 05:09:57128
2018-01-09 00:57:46124
2018-01-10 05:17:10106

Player Avatar Flappy Parcours

DateScore
2018-01-10 05:08:11253
2018-01-10 05:08:2583
2018-01-08 08:03:3158
2018-01-08 08:03:5158
2018-01-10 05:08:3634