Player Avatar Jump Challenge

DateScore
2017-06-17 13:01:1712
2017-06-17 13:04:557
2017-09-08 14:22:506

Player Avatar Jump Challenge - Time Attack

DateScore
2017-09-08 14:23:0336
2017-09-15 06:51:4628
2017-09-15 06:51:5219
2017-09-15 06:52:0116

Player Avatar Arena

DateScore
2017-09-08 14:24:208

Player Avatar Arena - Madness Mode

DateScore
2017-09-08 14:29:162

Player Avatar Archery

DateScore

Player Avatar Archery - Time Attack

DateScore

Player Avatar King of the Hill

DateScore
2017-09-09 01:10:112

Player Avatar Run 'n Dodge

DateScore
2017-09-08 14:41:53138
2017-09-15 06:44:22128
2017-09-08 14:39:4387
2017-09-08 14:42:1186
2017-06-17 13:13:0722

Player Avatar Flappy Parcours

DateScore
2017-09-08 14:30:22368
2017-09-15 06:44:01253
2017-09-08 14:41:17253
2017-09-08 14:29:39151
2017-09-08 14:26:02134
2017-09-08 14:41:2896
2017-09-09 01:09:4176
2017-09-09 01:09:0164
2017-09-08 14:25:4959
2017-09-09 01:09:2544
2017-09-08 15:01:2940
2017-09-08 14:29:4838
2017-06-17 13:08:2121
2017-09-08 14:55:4620