Player Avatar Jump Challenge

DateScore
2016-06-05 11:34:5286
2016-06-05 11:33:0819
2016-06-05 11:33:2114

Player Avatar Jump Challenge - Time Attack

DateScore

Player Avatar Arena

DateScore
2016-06-05 11:37:315

Player Avatar Arena - Madness Mode

DateScore

Player Avatar Archery

DateScore

Player Avatar Archery - Time Attack

DateScore

Player Avatar King of the Hill

DateScore
2016-06-05 11:38:087

Player Avatar Run 'n Dodge

DateScore
2016-06-05 11:46:55294
2016-06-05 11:43:02294
2016-06-05 11:40:23275
2016-06-05 11:44:03255
2016-06-05 11:46:18255
2016-06-05 11:45:50255
2016-06-05 11:45:17255
2016-06-05 11:38:46235
2016-06-05 11:39:52235
2016-06-05 11:43:32215
2016-06-05 11:40:53214
2016-06-05 11:44:47194
2016-06-05 11:41:20194
2016-06-05 11:47:25151

Player Avatar Flappy Parcours

DateScore
2016-06-05 11:42:15108
2016-06-05 11:41:4083
2016-06-05 11:42:0079
2016-06-05 11:41:5158