Player Avatar Jump Challenge

DateScore
2017-03-08 07:10:5666
2017-03-08 07:08:4016
2017-03-08 07:08:5616

Player Avatar Jump Challenge - Time Attack

DateScore
2017-03-08 07:11:2972

Player Avatar Arena

DateScore
2017-03-08 07:38:5865
2017-03-08 07:14:2930

Player Avatar Arena - Madness Mode

DateScore
2017-03-08 07:17:3348

Player Avatar Archery

DateScore

Player Avatar Archery - Time Attack

DateScore

Player Avatar King of the Hill

DateScore
2017-03-08 07:31:51156
2017-03-08 07:24:3686
2017-03-08 07:25:5314

Player Avatar Run 'n Dodge

DateScore
2017-03-08 07:18:4666

Player Avatar Flappy Parcours

DateScore
2017-03-08 07:40:44108
2017-03-08 07:24:5085
2017-03-08 07:40:0083
2017-03-08 07:18:1383
2017-03-08 07:40:2883
2017-03-08 07:18:2558
2017-03-08 07:40:5130
2017-03-08 07:25:0623
2017-03-08 07:40:1521
2017-03-08 07:17:5021