Player Avatar Jump Challenge

DateScore
2017-08-09 01:17:3597
2017-08-09 01:10:2987
2017-08-09 01:16:2386
2017-08-09 01:12:2071
2017-08-09 01:09:1656
2017-08-09 01:18:1248
2017-08-09 01:18:5947
2017-08-08 12:22:5522
2017-08-08 12:22:3514

Player Avatar Jump Challenge - Time Attack

DateScore
2017-08-09 01:14:59157
2017-08-09 01:20:3482
2017-08-09 01:15:1658
2017-08-09 01:20:0154
2017-08-09 01:19:2654
2017-08-09 01:13:5852
2017-08-09 01:19:4750
2017-08-09 01:14:1446
2017-08-09 01:13:0244
2017-08-09 01:13:2342
2017-08-09 01:13:3334
2017-08-09 01:19:0927
2017-08-09 01:12:4127

Player Avatar Arena

DateScore

Player Avatar Arena - Madness Mode

DateScore

Player Avatar Archery

DateScore

Player Avatar Archery - Time Attack

DateScore
2017-08-09 01:02:0923

Player Avatar King of the Hill

DateScore
2017-08-09 01:23:3748
2017-08-09 01:03:2913

Player Avatar Run 'n Dodge

DateScore

Player Avatar Flappy Parcours

DateScore
2017-08-08 12:25:1623
2017-08-09 01:10:5923
2017-08-09 01:02:2519